هاست لینوکس NVME فرانسه

جهت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید

plan FR-A 125MB

فضا 125mb
موقعیت سرور فرانسه
میزان رم 2gb
سی پی یو یک هسته
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 80
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

59,000ریال ماهانه
340,000ریال شش ماهه
590,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-B 250MB

فضا 250mb
موقعیت سرور فرانسه
میزان رم 2gb
سی پی یو یک هسته
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 80
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

79,000ریال ماهانه
460,000ریال شش ماهه
790,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-C 500MB

فضا 500mb
موقعیت سرور فرانسه
میزان رم 2gb
سی پی یو یک هسته
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 80
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

109,000ریال ماهانه
640,000ریال شش ماهه
1,090,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-D 1GB

فضا 1gb
موقعیت سرور فرانسه
میزان رم 2gb
سی پی یو یک هسته
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 80
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

139,000ریال ماهانه
820,000ریال شش ماهه
1,390,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-E 2GB

فضا 2gb
موقعیت سرور فرانسه
میزان رم 2gb
سی پی یو یک هسته
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 80
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

159,000ریال ماهانه
940,000ریال شش ماهه
1,590,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-F 3GB

فضا 3gb
موقعیت سرور فرانسه
میزان رم 2gb
سی پی یو یک هسته
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 80
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

189,000ریال ماهانه
1,120,000ریال شش ماهه
1,890,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
plan FR-G 5GB

فضا 5gb
موقعیت سرور فرانسه
میزان رم 2gb
سی پی یو یک هسته
کنترل پنل سیپنل
وب سرور لایت اسپید
Entry Processes 80
Number of processes 100
اد دومین,ساب دومین,و سایر امکانات نامحدود

219,000ریال ماهانه
1,300,000ریال شش ماهه
2,190,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید